Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2012

wyidealizowana
Take me away
I wear my heart on my sleeve
Always let love take the lead
I may be a little naive, yeah
You know I’m drunk on love
Drunk on love
Nothing can sober me up
It’s all that I need, yeah
Reposted bydisapprovalcybernetyczna-laleczka
wyidealizowana
Jestem taka upojona. Uwielbiam twój smak na moich ustach, gdy się całujemy.
Tak mnie uzależniasz. Tak bardzo... nie mogę się oprzeć, wpadając w twe ramiona ....
— rihanna - drunk on love
Reposted byucieknijmixcocainexlimitedpalynkaitaaaalianonotocopatrycjaenmore-than-a-memoryzupaaanatalianamy-wishprzeciezwieszzeciekochamduuulianavisoutkapanatalianaoxygeniumscorpixbitchimfabulousforgetidontcareiloveitmonsoupodmiennafrenchinhaleonlyhope
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
8794 455b 390
Reposted fromravenxrush ravenxrush viaemouse emouse

March 03 2012

3756 8a23 390
Reposted fromapm35 apm35 viadusz dusz
wyidealizowana
-Umiesz rysować?
-Nie.
-A co ty w ogóle umiesz? Gromadzić tłuszcz chyba tylko.  
Reposted fromradykalna radykalna viadusz dusz
wyidealizowana
0785 e68d 390
Reposted fromwhateverpeoplesay whateverpeoplesay viadusz dusz
wyidealizowana
6436 9b89 390
Reposted fromsirsith sirsith viadusz dusz
wyidealizowana
3036 8c12 390
Reposted fromlildi18 lildi18 viadusz dusz
wyidealizowana
5603 5736 390
Reposted fromyoursovest yoursovest viadusz dusz
wyidealizowana
What?! My phone! It was just right there!

Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaonanowa onanowa
wyidealizowana
7553 e8a0 390
Sure I do, because I can ^^
Reposted frommeem meem viaonanowa onanowa
wyidealizowana
8760 0732 390
si!
Reposted frommariet mariet viaonanowa onanowa
wyidealizowana
Kobieta jest Twoja, kiedy nie wstydzi się przy Tobie rozebrać. Mężczyzna jest Twój wtedy, gdy nie wstydzi się przy Tobie płakać.
Reposted fromlivhanna livhanna viaonanowa onanowa
wyidealizowana
0814 c247 390
Reposted fromdzuuli dzuuli viaonanowa onanowa
wyidealizowana
7973 9bd9 390

February 05 2012

wyidealizowana
4177 5ce0 390
Reposted fromiwishiwere iwishiwere viapannamamba pannamamba
wyidealizowana
Reposted fromoll oll viapannamamba pannamamba
wyidealizowana
4068 d445 390
jestem na talerzu
Reposted fromcelofolia celofolia viapannamamba pannamamba
wyidealizowana
2703 c912 390
cycki
Reposted fromzagadka zagadka viapannamamba pannamamba

January 30 2012

wyidealizowana
2632 4091 390
Reposted fromlaziness laziness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...